CÔNG TY TNHH CHÂU HÒA

78 Phan Khiêm ích, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Bán lẻ / Bán sỉ / Kinh doanh

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: 78 Phan Khiêm ích, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giới Thiệu