CÔNG TY TNHH BAO BÌ THANH PHƯƠNG SG

163/7 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Sản Xuất / Vận hành sản xuất

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: 163/7 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giới Thiệu