CÔNG TY CP XÂY LẮP TÂN THẮNG

Nhà ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, khối 7, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

  • Xây dựng / Dân dụng

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Nhà ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, khối 7, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Giới Thiệu