CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI DELTA

Lô 5, Đ1-Khu đô thị mới, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Lô 5, Đ1-Khu đô thị mới, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Giới Thiệu