CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC BẠCH LONG VỸ

Lô 06 - B17 Đào Nguyên Phổ, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

  • Kiến trúc / Nội ngoại thất

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nhân viên

Đà Nẵng

Trên 12 Triệu VNĐ

Xem chi tiết

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Nhân viên

Đà Nẵng

6 - 9 Triệu VNĐ

Xem chi tiết

KẾ TOÁN VIÊN

Nhân viên

Đà Nẵng

7 - 10 Triệu VNĐ

Xem chi tiết

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Lô 06 - B17 Đào Nguyên Phổ, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Giới Thiệu

Công ty CP Xây dựng & Kiến trúc Bạch Long Vỹ 

Ngành nghề: Xây dựng