CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO BƯU CHÍNH

  • Truyền hình / Báo chí / Quảng Cáo

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính:

Giới Thiệu

Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo Bưu chính (Media Post) là công ty liên doanh

Việt – Pháp giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Tập đoàn Bưu chính Pháp

(La Poste) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên khảo sát chất lượng dịch vụ Bưu

chính.