CÔNG TY CỔ PHẦN LUXURY HOMES VIỆT NAM

Số 8 VSIP II đường số 9, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

  • Sản Xuất / Vận hành sản xuất

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Số 8 VSIP II đường số 9, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Giới Thiệu