CÔNG TY CỔ PHẦN HARIAN

98 Nguyễn Sắc Kim, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

  • Tài Chính / Đầu tư / Ngân hàng

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING

Nhân viên

Đà Nẵng

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Nhân viên

Đà Nẵng

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

NHÂN VIÊN SALE MARKETING

Nhân viên

Đà Nẵng

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: 98 Nguyễn Sắc Kim, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Giới Thiệu

Chúng tôi hỗ trợ toàn diện cho việc mở rộng đầu tư giữa Nhật Bản - Việt Nam và góp phần vào việc phát triển của các doanh nghiệp.