CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM

Trụ sở chính: Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

  • Sản Xuất / Vận hành sản xuất

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Giám Sát HSE

Nhân viên

Hưng Yên

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

Nhân viên

Hưng Yên

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

ANIMAL HEALTH ASSURANCE SPECIALIST

Nhân viên

Hưng Yên

Lương thỏa thuận

Xem chi tiết

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Trụ sở chính: Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Giới thiệu

VỀ GREENFEED

Thành lập năm 2003, GREENFEED là tập đoàn tích hợp toàn chuỗi thực phẩm sạch FEED - FARM - FOOD või sú mệnh xây dựng các thương hiệu chất lượng, đáng tin cậy và không ngừng kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng và xã hội

PHÁT TRIỂN BỀN VŨNG

Cân bằng giữa bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và chia sẻ với cộng đồng để tạo ra hệ sinh thái phát triển thịnh vượng, đa dạng và bền vững không chỉ cho hôm nay mà còn muốn thể hệ mai sau.

SỨ MỆNH

Xây dựng các thương hiệu chất lượng, đáng tin cậy và không ngừng kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng và xã hội.

TẦM NHÌN

Trở thành thương hiệu hàng đầu, hiệu quả, đáng tin cậy trên toàn chuỗi thực phẩm trong và ngoài nước cùng các ứng dụng công nghệ vượt trội.