Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á

CT36A - Định Công - Hoàng Mai

https://hanghoaphaisinh.com

  • Ngành nghề khác

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: CT36A - Định Công - Hoàng Mai

Giới Thiệu

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT) là Thành viên Kinh doanh số 045 thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam được cấp phép bởi Bộ Công Thương hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bao gồm:

Môi giới đầu tư hàng hóa phái sinh.

Mua bán các hợp đồng hàng hóa tương lai có kỳ hạn, hợp đồng hàng hóa quyền chọn.

Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh.

Tự doanh Bảo hiểm rủi ro giá hàng hóa, giao nhận hàng hóa vật chất thật.