CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH QUỐC TẾ REGENCY

280E14 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

  • Xuất nhập khẩu

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: 280E14 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu