CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐẠI Á

Khu Công nghiệp Lương Sơn, Quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

  • Bán lẻ / Bán sỉ / Kinh doanh

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Lương Sơn, Quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Giới Thiệu