CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHATBOT VIỆT NAM

Biệt thự BT1, Ô AIV, khu đô thị mới Hạ Đình, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

  • CNTT - Phần mềm

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Biệt thự BT1, Ô AIV, khu đô thị mới Hạ Đình, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Giới Thiệu