CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TUẤN TÚ

200 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Sản Xuất / Vận hành sản xuất

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: 200 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới Thiệu