CÔNG TY CỔ PHẦN 389 XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG

Thôn Lễ Pháp, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

  • Sản Xuất / Vận hành sản xuất

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Thôn Lễ Pháp, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giới Thiệu

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật.