CHI NHÁNH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN UNIK XANH

Phòng 802, Tầng 08, Tòa nhà Thăng Long, Số 98 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

  • Bất động sản / Tài Sản

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 08, Tòa nhà Thăng Long, Số 98 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giới Thiệu