CHI NHÁNH CƠ SỞ 2 - CÔNG TY TNHH MTV MTEC

Kiệt 8, Tổ dân phố Xuân Hòa, Phường Thủy Vân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

  • Giáo dục / Đào tạo

VIỆC LÀM PHÙ HỢP VỚI BẠN

Địa chỉ văn phòng

  • Trụ sở chính: Kiệt 8, Tổ dân phố Xuân Hòa, Phường Thủy Vân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giới Thiệu