Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử HR1Jobs

Điều Khoản Sử Dụng

I. Nguyên tắc chung

Chào mừng bạn đến với Sàn giao dịch TMĐT HR1Jobs.com! Trước khi sử dụng trang web HR1Jobs.com gồm các dịch vụ hay công cụ, bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau đây của trang web. Nếu bạn có thắc mắc về những Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ Dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT HR1Jobs.com. Mục tiêu của văn bản này là để đề ra sự chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện giữa Sàn giao dịch TMĐT HR1Jobs.com và người sử dụng.

Sàn giao dịch TMĐT HR1Jobs.com có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Khi vào web của Sàn giao dịch TMĐT HR1Jobs.com, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Sàn giao dịch TMĐT HR1Jobs.com cấp cho Thành viên một giấy phép không thể chuyển nhượng và có thể hủy bỏ để sử dụng Trang web, theo Điều kiện và Điều khoản đã đề ra, cho mục đích mua sắm những sản phẩm cá nhân được bán trên Trang web. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Sàn giao dịch TMĐT HR1Jobs.com cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Điều kiện và Điều khoản này, Sàn giao dịch TMĐT HR1Jobs.com sẽ hủy giấy phép này của Thành viên mà không cần báo trước. Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí. Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Trang web phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí. Hơn nữa, Thành viên phải thông báo cho Sàn giao dịch TMĐT HR1Jobs.com biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Sàn giao dịch TMĐT HR1Jobs.com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ quy định. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Trang web. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

II. Quy định chung

Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:

Sàn giao dịch thương mại điện tử HR1Jobs.com là trang web www.HR1Jobs.com trực thuộc Công ty Cổ phần HR1 Việt Nam. Đây là webstie sàn giao dịch thương mại điện tử, nơi các tổ chức, cá nhân có thể bán hàng hóa

Thành viên: bao gồm ứng viên và nhà tuyển dụng đăng ký sử dụng trang web HR1Jobs.com, để xem các công việc do người sử dụng khác đăng lên hoặc đăng thông báo tuyển dụng

Sản phẩm: là một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của HR1Jobs.com thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ.

Sở hữu Trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

III. Quy trình giao dịch

Nguyên tắc hoạt động

Sàn giao dịch TMĐT của Công ty Cổ Phần HR1Jobs (địa chỉ trang web: HR1Jobs.com)(sau đây gọi là “Sàn giao dịch TMĐT HR1Jobs.com” hay “HR1Jobs.com”) được thiết kế cho phép những người sử dụng đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác.

Mọi hoạt động cung cấp dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT HR1Jobs.com được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT HR1Jobs.com là cá nhân và/hoặc doanh nghiệp có nhu cầu đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những Thành viên khác đăng lên, hoặc tương tác với những Thành viên khác. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin liên quan, được Sàn giao dịch TMĐT HR1Jobs.com chính thức công nhận. Thành viên sử dụng trang web này phải đồng ý rằng:

Quy trình giao dịch

Đăng ký tài khoản

Về Đầu Trang