Vui lòng liên hệ chúng tôi

Địa chỉ
12th FLOOR, HDTC BUILDING, 36 BUI THI XUAN ST., BEN THANH WARD, DISTRICT 1, HCMC, VIETNAM
Điện thoại
ĐIỆN THOẠI: 0852.009.068
Email
info@hr1jobs.com
TOP