CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯỢNG DEVELOPER

81/11 đường số 12, Khu phố 3, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Real Estate / Property

SOME JOBS YOU MIGHT LIKE

Office Address

  • Headquarter: 81/11 đường số 12, Khu phố 3, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

About Us

Hưng Vượng Developer ra đời từ khát vọng của lớp người tiên phong bất động sản Việt Nam, mang đam mê cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo nên thế hệ sản phẩm mới đẳng cấp có giá trị bền vững.

Mang sức trẻ và tiềm lực tài chính vững mạnh vào hành trình phát triển bất động sản mới, HVD kiến tạo chiến lược đột phá, triển khai đồng bộ hiệu quả bằng nguồn nhân lực trí tuệ nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi đang đang vững tiến trên thị trường và dần xác lập vai trò Người khai phá. Từ những vùng đất mới tiềm năng sẽ hình thành nên những cộng đồng cư dân hưng vượng, sở hữu sản phẩm bất động sản cao cấp đáng sống và đầu tư.

Cùng HVD, nhà đầu tư không chỉ tăng trưởng giá trị tài sản mà còn giàu có hơn về trải nghiệm, cảm xúc và giá trị sống quý báu dành lại cho thế hệ sau.