Mô tả công việc

- Phân tích thị trường, đánh giá nhu cầu khách hàng tiềm năng để cùng sale tiếp cận và quảng  bá dịch vụ của Công ty. 

- Phân tích brief từ team BD hoặc khách hàng để logic lại các thông tin quan trọng theo thứ tự  ưu tiên. 

- Xây dựng ý tưởng và kế hoạch truyền thông cho phù hợp với yêu cầu của của khách hàng  theo sự chỉ đạo của CEO. 

- Cùng team sáng tạo, lên kế hoạch để phù hợp với yêu cầu của Khách Hàng và xu hướng của  thị trường. 

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong quá trình lập kế hoạch và hỗ trợ điều chỉnh kế  hoạch trong quá trình triển khai và báo cáo với CEO. 

- Đảm bảo được thời gian làm kế hoạch theo deadline của Khách Hàng. 

Yêu cầu công việc

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Agency lĩnh vực Marketing/Planning/Strategy - Có ý tưởng sáng tạo, tư duy tổng hợp và phân tích tốt. 

- Tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt với khách  hàng cũng như trong môi trường nội bộ. 

- Kỹ năng vi tính thành thạo (Microsoft Office…) 

- Có kiến thức về Digital Tool. 

- Thái độ tốt và tư duy cầu tiến

HR1Vietnam Holdings

  • Quy mô công ty:
    100 - 499
  • Địa chỉ:
    12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
  • Website:
    www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

06/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

06/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/12/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/12/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

20/12/2022