Mô tả công việc

- Develop solution for poultry production/ Xây dựng giải pháp cho chăn nuôi gia cầm 

- Applicate new technologies to the company business/ Ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động  kinh doanh của công ty 

- Perform researches based on poultry nutrition and physiology/ Thực hiện các nghiên cứu dựa  trên dinh dưỡng và sinh lý gia cầm 

- Evaluation of products and develop new feed solution/ Đánh giá sản phẩm và phát triển giải  pháp thức ăn chăn nuôi mới 

- Standardization of poultry production system with researches/ Tiêu chuẩn hóa hệ thống chăn  nuôi gia cầm với các nghiên cứu 

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Chăn nuôi / - Graduated from University or higher,  majoring in Animal Husbandry 

- Có kiến thức cơ bản về R&D gia cầm/ Have basic knowledge of poultry R&D - Đam mê nghiên cứu về gia cầm và quản lý trang trại/- Passionate about research on Poultry  and farm management 

- Tiếng anh tốt để giao tiếp với các mạng lưới thông tin (network)/ - Good English to  communicate with information networks (network) 

- Nhanh nhạy, suy nghĩ logic để có thể xử lý nhanh các tình huống/- Quick, logical thinking to  be able to handle situations quickly 

- Có kỹ năng làm việc nhóm tốt, hợp tác với các bộ phận liên quan như Thu mua, sản xuất,  QA, MKT, Lab/- Have good teamwork skills, cooperate with related departments such as  Procurement, Production, QA, MKT, Lab 

- Excel và PPT tốt/- Good Excel and PPT 

- Đam mê với lĩnh vực nghiên cứu, thông minh, tư duy logic/- Passion for the field of research,  intelligence, logical thinking 

- Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ/ Work carefully and meticulously

HR1Vietnam Holdings

  • Quy mô công ty:
    100 - 499
  • Địa chỉ:
    12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
  • Website:
    www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

06/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

06/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/12/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/12/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

20/12/2022