Phúc lợi dành cho bạn

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch mua hàng, tìm nguồn cung ứng và nhà cung cấp.
- Lập bảng so sánh giá, đánh giá và lựa chọn nhà cung cung cấp.
- Thực hiện việc đàm phán, chuẩn bị các hợp đồng mua hàng để đảm bảo việc tuân thủ các
yêu cầu về pháp lý.
- Thực hiện việc mua hàng, đảm bảo về mặt chất lượng, số lượng, giá cả, ngày giao hàng,
thanh toán,...
- Đánh giá, kiểm tra các nhà cung cấp định kỳ, đột xuất.
- Xử lý các hồ sơ liên quan đến việc mua hàng, thanh toán, giao nhận, bảo hành, bảo trì, đổi
trả.
- Tổng hợp, lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác mua hàng.
- Phối hợp với các bộ phận kế toán, kho, Logistic để giải quyết các vấn đề liên quan đến
mua hàng, thanh toán,...
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

 

Yêu cầu công việc

- Không yêu cầu

 

Công ty TNHH New Sky Express

  • Quy mô công ty:
    20 - 49
  • Địa chỉ:
    Thanh Hóa

Dịch vụ Vận chuyển hàng hóa Việt Nam - Malaysia, Philippines và nhiều nước trê

Công ty TNHH New Sky Express

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

25/10/2022