Phúc lợi dành cho bạn

Mô tả công việc

NHIỆM VỤ/ MISSION  

Quản lý vận hành Trung tâm thương mại chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động liên quan đến sự phát triển của Bộ phận quản  lý tài sản và Bộ phận Thương mại. Quản lý vận hành Trung tâm thương mại là đại diện của Công ty và Bộ  phận quản lý tài sản tại trung tâm thương mại. Là người bảo đảm cho việc quản lý các dịch vụ ở khu vực chung trong Trung  tâm thương mại.

HOẠT ĐỘNG/ ACTIVITIES 

 • Đảm bảo quản lý tính hiệu quả và chất lượng của các nhà cung cấp dịch vụ tại khu vực chung trong trung tâm thương  mại ( khu vực lưu thông bên trong/bên ngoài, vệ sinh, không gian, các thiết bị ký thuật, an ninh…). 
 • Chịu trách nhiệm phối hợp với các nhà cung dịch vụ giải quyết các vấn đề phát sinh, họp hàng tuần để có biện pháp hỗ  trợ kịp thời. 
 • Phối hợp làm việc với Đội ngũ nhân sự quản lý tài sản tại TTTM. 
 • Chịu trách nhiệm về doanh thu và chi phí của TTTM, đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí hoạt động.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan (Leasing, Legal, Nhân sự,..) nhằm đảm bảo công tác vận hành tốt.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan về tiền thuê, công nợ, doanh thu, trang thiết bị, vật tư, kỹ thuật..   
 • Báo cáo định kỳ cho Quản lý vùng, Giám đốc TTTM. 
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp.

Yêu cầu công việc

Kinh nghiệm & kiến thức chuyên môn/ Functional knowledge & experience: 

Kỹ năng giải quyết vấn đề/ Effective problem solving skills 

Kỹ năng quản lý/ Management skills 

Kỹ năng khác/ Other skills: 

 • Kiến thức về Quản lý vận hành trung tâm thương mại/ Knowledge about Management of Shopping Center
 • Kiến thức về quản lý nhóm/ Knowledge about the team’s management 
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục/ Very good communication skills 
 • Tư duy tổ chức/ Sense of organization 
 • Tinh thần đồng đội/ Team’s spirit
 • Học vấn/ Education: Đại học/ University (3 years minimum) : Management 
 • Thâm niên làm việc/ Seniority: Ít nhất 5 năm/5 years 
 • Ngoại ngữ/ Language: Thành thạo tiếng anh/ English spoken 
 • Kỹ năng văn phòng/ Office skills: Microsoft Office (Words, Excel, PowerPoint)/ Microsoft Office (Words, Excel,  PowerPoint) 
 • Thái độ/ Attitude: Chủ động, làm việc có kỷ luật, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm/ Autonomous, rigorous, show  initiative, Sense of Responsibilities

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/09/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

21/09/2022

HR1Vietnam Holdings

5200 - 5800 USD

Hà Nội

07/09/2022

HR1Vietnam Holdings

5200 - 5800 USD

Hà Nội

07/09/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

06/09/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

06/09/2022

HR1Vietnam Holdings

Trên 3000 USD

Hồ Chí Minh

05/09/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Dương, Đồng Nai

29/08/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

29/08/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

26/08/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

26/08/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

22/08/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

16/08/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

16/08/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/08/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

15/08/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

10/08/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh, Hà Nội

10/08/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

09/08/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

09/08/2022