Mô tả công việc

 • Cung cấp hỗ trợ pháp lý đầy đủ quy trình cho khoản đầu tư của công ty tại Việt Nam hoặc các dự án mua bán và sáp nhập lớn
 • Cung cấp hỗ trợ pháp lý có liên quan cho các hoạt động tại địa phương, bao gồm xem xét hợp đồng, tư vấn pháp lý và sửa đổi các văn bản pháp lý khác nhau          
 • Xử lý các trường hợp liên quan đến giải quyết tranh chấp tại địa phương, bao gồm đàm phán trước khi khởi kiện, trọng tài, kiện tụng, v.v.
 • Thiết lập và cải thiện các quy định, hệ thống và quy trình tuân thủ pháp luật liên quan đến công ty tuân thủ các quy định của Việt Nam;
 • Thực hiện quản lý tuân thủ pháp luật đối với hoạt động kinh doanh tại địa phương, thực hiện cảnh báo sớm các rủi ro pháp lý trong kinh doanh và đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty tuân thủ pháp luật;
 • Quản lý các các vấn đề liên quan tới pháp lý bên ngoài, cơ quan sở hữu trí tuệ, v.v.    
 • Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Yêu cầu công việc

 • Có học vị luật sư tại VN, Ưu tiên có bằng luật sư tại VN
 • Thuộc các quy định luật pháp ở Đông nam á, có kinh nghiệm trong các dự án đầu tư tại Việt Nam và kinh nghiệm xử lý văn bản lớn
 • Có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam
 • Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt, thông thạo nghe, nói, đọc và viết bằng cả hai ngôn ngữ
 • Khả năng tư duy logic tốt và khả năng diễn đạt ngôn ngữ, khả năng chịu áp lực, khả năng tổ chức và phối hợp

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/02/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/02/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/02/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

06/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

06/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023