Mô tả công việc

 • Tư vấn chiến lược, kết nối đối tác, giám sát tiến độ nhằm giúp bộ phận tuyển dụng đạt được mục tiêu tuyển đủ số lượng và chất lượng ứng viên theo từng giai đoạn (thường theo mỗi quý hoặc năm).
 • Xây dựng chiến lược đánh giá nhân sự dựa trên dữ liệu, dựa trên nhiều mặt (tư duy , phẩm chất, kỹ năng, hiệu quả công việc, phát triển bản thân), dựa trên nhiều chiều (trên cấp, ngang cấp, dưới cấp) nhằm đảm bảo đánh giá đúng tránh cảm tính.
 • Xây dựng chiến lược kế hoạch đào tạo và phát triển con người hài hòa cân bằng thân, tâm, tuệ theo hướng hiểu bản thân để lãnh đạo bản thân, hiểu người khác để lãnh đạo người khác, hiểu tổ chức để lãnh đạo tổ chức từ đó đạt được mục tiêu phát triển sự nghiệp của bản thân gắn với đạt được mục tiêu phát triển tập đoàn lớn mạnh.
 • Xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển văn hóa nhằm tạo động lực cho mỗi nhân sự kết hợp hài hòa giữa hài lòng bên ngoài (sự kiện, phong trào,…) và hài lòng bên trong (cảm thấy được tôn trọng, cảm thấy đang làm những việc giá trị hữu ích cho bản thân và tổ chức, …).
 • Xây dựng chính sách chế độ phù hợp với từng cấp bậc (giám đốc, trưởng phòng,…) và chính sách chung.
 • Tư vấn chiến lược cho bộ phận truyền thông đảm bảo thông tin truyền tải được thông suốt trong nội bộ. Đồng thời cho ứng viên, đối tác bên ngoài thấy được một tập đoàn đáng tin cậy, sáng tạo, phát triển vững mạnh.

Yêu cầu công việc

Về Diện mạo

- Thông minh nhanh nhẹn.

- Nhìn có chiều sâu, đáng tin cậy.

- Nhìn thân thiện dễ gần.

Về Phẩm chất

- Năng lượng, hào sảng.

- Hy sinh, bao dung nhưng không bao che.

Về Tư duy

- Tổng quát.

-  Logic.

- Nhạy bén (nhanh chóng tìm ra lời giải cho một vấn đề).

Về Kỹ năng

- Nắm bắt tâm lý đọc vị người khác.

- Các kỹ năng mềm tốt đặc biệt kỹ năng giao tiếp, thuyết trình truyền cảm    hứng.

- Kỹ năng hoạch định lập chiến lược, kế hoạch mạch lạc rõ ràng dễ hiểu.

Về Kiến thức

- Tâm lý học, xã hội học.

- Kiến thức sâu rộng về nhân sự là hiển nhiên.

- Hiểu biết rộng về nhiều khía cạnh kinh tế, xã hội, chính trị,…

Về Kinh nghiệm làm việc

- Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự.

- Có kinh nghiệm trong một số lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh,.. là 1 lợi thế.

HR1Vietnam Holdings

 • Quy mô công ty:
  100 - 499
 • Địa chỉ:
  12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
 • Website:
  www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

06/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

06/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/12/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

20/12/2022

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

20/12/2022