Mô tả công việc

Quản lý mục tiêu, kế hoạch kinh doanh 

- Xác định mục tiêu kinh doanh, bao gồm mở rộng hệ thống khách hàng (nhà phân phối, cửa hàng, đại  lý…), tăng doanh thu, các chương trình thu hút khách hàng. 

- Chịu trách nhiệm quản lý, triển khai, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo đạt các chỉ  tiêu doanh số đề ra; 

- Lập kế hoạch kinh doanh và chịu trách nhiệm về chỉ tiêu, doanh số trước Giám Đốc Kinh Doanh; 

- Xây dựng kế hoạch mở rộng, phát triển sản phẩm và dịch vụ theo mục tiêu kinh doanh của công ty và  dự báo nhu cầu thị trường; 

- Phê duyệt và kiểm soát các chính sách kinh, các hợp đồng đại lý, hợp đồng bán hàng thuộc thẩm quyền  phê duyệt; 

- Phê duyệt phương án kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; 

- Tổ chức thực hiện chiến lược bán hàng và chăm sóc khách hàng, triển khai các hoạt động hỗ trợ khách  hàng; 

- Quản lý, xúc tiến và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác. Đại diện cho Công ty kinh doanh đàm  phán với các đối tác, khách hàng chiến lược; 

Tuyển dụng, huấn luyện và điều hành nhân sự trong khu vực nhằm đảm bảo kinh doanh theo đúng  chiến lược và kế hoạch đã định. 

- Đánh giá nhân viên dưới quyền 

- Quản lý nhân sự kinh doanh 

Tham gia xây dựng sản phẩm & cơ chế của Công ty. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của cấp trên. 

Yêu cầu công việc

Có kinh nghiệm trong ngành dụng cụ, công cụ cầm tay 

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý 

Có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm phát triển thị trường vùng, kinh doanh B2B

Kỹ năng lãnh đạo, điều hành tốt 

Thành thạo kỹ năng giao tiếp, đàm phán. 

Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ, xây dựng đội nhóm và quản lý.

Có sức khỏe tốt 

Có thể đi công tác dài ngày

HR1Vietnam Holdings

  • Quy mô công ty:
    100 - 499
  • Địa chỉ:
    12th Floor HDTC BUILDING, 36 Bui Thi Xuan Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City, Hồ Chí Minh
  • Website:
    www.hr1vietnam.com

HR1Vietnam Holdings has over 10 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.

HR1Vietnam Holdings with more than 200 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.

HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
 

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/02/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/02/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

02/02/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Đồng Nai

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bắc Giang

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

18/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hà Nội

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

13/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

06/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Bình Định

06/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023

HR1Vietnam Holdings

Lương thỏa thuận

Hồ Chí Minh

05/01/2023