Ứng tuyển vào vị trí Content Marketing Executive

Nơi làm việc Hồ Chí Minh, Hà Nội

Thông tin ứng viên

(Hỗ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB)

Dùng thư giới thiệu để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng