Ứng tuyển vào vị trí Nhân Viên Nhắc Phí Qua Điện Thoại

Nơi làm việc Hồ Chí Minh

Thông tin ứng viên

(Hỗ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB)

Dùng thư giới thiệu để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng