1 Công việc đã tìm thấy

Nhân Viên Sản Xuất Bánh Kẹo

Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam)
Awards
Bonus
Canteen
Healthcare Plan
Đến 5 VND
Bình Dương
07/05/2021

HR1Vietnam

Hồ Chí Minh

WHO WE ARE: HR1Vietnam was founded in 2011 providing staffing and recruitment service. We focus on supporting the hiring needs of...
TOP