4 Công việc đã tìm thấy

Trade Marketing Leader

Công Ty TNHH Ocany
Bonus
Training
Travel Opportunities
Healthcare Plan
Paid Leave
Canteen
12 - 15 Tr VND
Hồ Chí Minh
10/05/2021

Nhân viên lập trình (IT)

Công Ty TNHH Ocany
Bonus
Training
Travel Opportunities
Healthcare Plan
Paid Leave
Canteen
12 - 15 Tr VND
Hồ Chí Minh
10/05/2021

HR Manager / HR Leader

Công Ty TNHH Ocany
Bonus
Training
Travel Opportunities
Healthcare Plan
Paid Leave
Canteen
14 - 17 Tr VND
Hồ Chí Minh
10/05/2021

Brand Leader (Quản trị thương hiệu)

Công Ty TNHH Ocany
Bonus
Training
Travel Opportunities
Healthcare Plan
Paid Leave
Canteen
12 - 15 Tr VND
Hồ Chí Minh
10/05/2021

HR1Vietnam

Hồ Chí Minh

WHO WE ARE: HR1Vietnam was founded in 2011 providing staffing and recruitment service. We focus on supporting the hiring needs of...
TOP