11 Công việc đã tìm thấy

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng

Real Stake
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/05/2021

Marketing Associate

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/05/2021

Sales Executive

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Hà Nội
31/05/2021

Assistant Store Manager

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/05/2021

Store Manager

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Hà Nội
27/05/2021

Trưởng Nhóm TeleSales

Unicorn
10 - 15 VND
Hồ Chí Minh
21/05/2021

IT Manager/Software Technical Manager

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hà Nội
19/04/2021

Sales Executive - Hồ Chí Minh office

HR1 Vietnam
Lương thỏa thuận
Hồ Chí Minh
07/04/2021

Sales Executive - Hà Nội office

HR1 Vietnam
Bonus
Lương thỏa thuận
Hà Nội
07/04/2021

HR1Vietnam

Hồ Chí Minh

WHO WE ARE: HR1Vietnam was founded in 2011 providing staffing and recruitment service. We focus on supporting the hiring needs of...
TOP